دیدار و گفتگو با برادران رزمنده دفاع مقدس دهستان عزیزک « برادر قربان صادقی و یوسف پوررمضان عزیزی
یکشنبه : ۱۳۹۵/۵/۱۰

با تشکر

دفتر حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس بهنمیر