خسرو آقاجانپور
باب الله
1345
1365/11/4
افراتخت
khosro
بهنمیر
افراتخت
مرد
سیکل
مجرد
شلمچه
افراتخت
کربلای 5